Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

  • Deelname aan de Mannenyogalessen geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
  • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • De docent is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Annuleringsvoorwaarden activiteiten

  • U kunt kosteloos tot 4 weken voor de datum van de activiteiten annuleren. U ontvangt dan de deelnamekosten retour.
  • Bij annulering korter dan 4 weken voor de datum van de activiteit, betaalt u de helft van het daarvoor geldende bedrag. Tenzij er iemand van de eventuele wachtlijst in uw plaats kan deelnemen.
  • Bij annulering korter dan 1 week voor de datum van de activiteit, betaalt u het volledige bedrag. U kunt ook iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

Afzegging kan alleen schriftelijk via mail naar info@mannenyogawageningen.nl.