Vanuit liefde en compassie willen leven

Deze week gaat de les over Compassie:

What is that one thing that qualifies a human to be human? The only beautiful thing which makes you human is compassion. Without it you are worth nothing.Just think about it. Think of vengeance. Think of lies. Think of truth. Think of God. Think of greatness. Think of anything. Take compassion out of it, and you’ll find everything is bitter. There is absolutely no grace without compassion

Yogi Bhajan

Compassie is een kwaliteit. Compassie is een kracht.  Je kunt geraakt worden door wat iemand meemaakt. Doordat je geraakt bent krijgt je verbinding met je medemens. Het maakt iets in je los. Je wilt de ander als het ware helpen, ondersteunen, warmte en steun geven. Je toont vanuit je het gevoel en medeleven naar de ander toe. Compassie is een gevoel van medelijden, mededogen met de ander, met de ander meevoelen, de ander aanvoelen en begrijpen.

Vanuit liefde en compassie willen leven

Aanvoelen en begrijpen zijn twee verschillende zaken. Begrijpen doen we in ons hoofd. Dat betekent dat we iemand kunnen volgen. Aanvoelen is een gevoelskwestie en dat doen we met ons hart.  Compassie duidt met name op het aanvoelen en invoelen van de ander.

Iemand die over de kwaliteit compassie beschikt, oordeelt niet over een ander. Ook niet al heeft de ander fouten gemaakt, stommiteiten begaan, zichzelf in een moeilijke situatie gemanoeuvreerd. De ander aanvaarden is een belangrijke voorwaarde. En dan vooral: aanvaarden hoe de ander is (en niet zoals u de ander graag ziet).

Compassie bestaat niet zonder zelf-compassie en dat uit zich in een aantal zaken:

Wie geen zelf-compassie heeft ontwikkeld, kan wel de pijn of het verdriet van de ander aanvoelen, maar weet hier niet op de juiste wijze mee om te gaan.

Wie geen zelfwaardering heeft, kan de ander moeilijk op de juiste wijze waarderen.

Wie geen zelfrespect heeft, kan de ander moeilijk op de juiste wijze aanvaarden en respecteren

Altijd zal er een balans moeten zijn tussen compassie en zelf-compassie. Overmatige aandacht voor de ander gaat ten koste van uzelf. Overmatige aandacht voor je gaat ten koste van de ander.

Kijk naar de dingen en benader ze met compassie, liefde en vriendelijkheid, als je boos blijft op jezelf of wrok houdt, houd je jezelf gevangen in deze lagere vibratie. En het is juist nu in deze tijd belangrijk om in die hogere vibratie te blijven, dat is jouw grootste bijdrage aan een ‘betere wereld’.

Als jij werkelijk ruimte geeft aan alles van jezelf, zonder veroordeling, maar met liefde en vriendelijkheid en compassie, kun je daadwerkelijk de wereld dienen.

Een dagelijkse yoga en meditatie is een van de meest directe manieren om je hierbij te helpen. Het ondersteunt je om op een gezonde manier je grenzen te stellen.

“Love and compassion are necessities, not luxuries.
Without them humanity cannot survive.

Dalai Lama

Kriya deze week: Nabhi Kriya for Prana-Apana

Meditatie deze week: Meditation to Arouse Mercy and Compassion

Adem oefening: Adem oefening

”Prana is levenskracht, ontvangen.
Apana is de vernietigende kracht, loslaten.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *